Scenariusz logopedycznej lekcji pokazowej pt. „Przygoda na wiosennej łące”

20.00 

Scenariusz logopedycznej lekcji pokazowej pt. „Przygoda na wiosennej łące” to autorski scenariusz zajęć logopedycznych , który może zostać wykorzystany podczas hospitacji zajęć przez dyrektora, lekcji pokazowej w trakcie awansu zawodowego lub lekcji otwartej. Scenariusz przygotowany dla dzieci przedszkolnych pięcioletnich, sześcioletnich. Nie musisz już dłużej głowić się i szukać pomysłu na ciekawą lekcję, wystarczy, że zakupisz nasz scenariusz i stworzysz kreatywne zajęcia, które zaciekawią dzieci i zaskoczą obserwatorów.

Scenariusz logopedycznej lekcji pokazowej pt. „Przygoda na wiosennej łące” to autorski scenariusz zajęć przygotowany na lekcję pokazową / lekcję otwartą dla logopedy.  Scenariusz zawiera wypisane cele ogólne oraz cele szczegółowe, formy pracy oraz metody pracy, wyszczególnione środki dydaktyczne. Scenariusz logopedycznej lekcji pokazowej pt. „Przygoda na wiosennej łące” obejmuje szczegółowo opisane poszczególne etapy zajęć z instrukcją dla prowadzącego. W scenariuszu zawarte zostały ciekawe ćwiczenia odnoszące się do realizacji konkretnych celów operacyjnych, między innymi: zabawa słuchowo – ruchowa, zabawa usprawniająca słuch fonemowy, zabawa usprawniająca narządy artykulacyjne, zabawa doskonaląca koordynację – wzrokowo ruchową.  Scenariusz zatwierdzony i oceniony na ocenę bardzo dobrą przez metodyka! Wraz ze scenariuszem dostępny jest również zbiór autorskich materiałów w formacie pdf przydatnych podczas realizacji zadań.

Scenariusz logopedycznej lekcji pokazowej pt. „Przygoda na wiosennej łące”