Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia

15.00 

Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia może stanowić schemat, dzięki któremu masz możliwość uzupełnić swój dzienniczek o wpisy z praktyki. Dzienniczek zawiera rozpisane 100 godzin praktyk, z podziałem na godziny hospitacji (60) oraz na godziny prowadzenia zajęć (40) praktyk z dziećmi przedszkolnymi, ale może być także podpowiedzią do uzupełnienia dzienniczka praktyk z dziećmi starszymi. Korzystając z naszego wzoru łatwo rozpiszesz swoje czynności odbywane na praktykach. Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia to przydatna pomoc dla studentów odbywających przygotowanie do zawodu.

Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia zawiera szczegółowo rozpisane czynności, wraz z konkretnymi celami. Znajdziesz w nim obserwację zajęć:

 • dzieci z wadą rozwojową,
 • dzieci z mutyzmem wybiórczym,
 • pacjentów z rotacyzmem,
 • dzieci z seplenieniem międyzębowym i bocznym,
 • mową bezdźwięczną,
 • niepłynnością mowy,
 • afazją,
 • zespołem Aspergera,
 • autyzmem,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • dzieci z lambdacyzmem,
 • zaburzeniami czynności prymarnych

Dodatkowo Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia zawiera wpisy odnoszące się do udziału w Radach Pedagogicznych, szkoleniach, radach samokształceniowych. W części poświęconej prowadzeniu zajęć zostały opisane również warsztaty, pogadanki dla rodziców i nie tylko.

Nasz przykład dzienniczka zawiera rozpisane czynności diagnostyczne i terapeutyczne i jest zgodny z wymaganiami kierunku studiów.

W materiale znajdziesz również przykładową opinię opiekuna praktyki.

 

Przykładowy wzór Dzienniczka Praktyk Logopedia