Arkusz Ocena Efektywności Terapii Logopedycznej SEMESTR II

5.00 

Arkusz Ocena Efektywności Terapii Logopedycznej semestr II wraz z uzupełnionym przykładowym wzorem to pomoc dla logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych. Nasz wzór ułatwi CI  roczne dokonanie oceny postępów Twoich podopiecznych. Zamów już teraz!

Arkusz Ocena Efektywności Terapii Logopedycznej semestr II to karta, która pomoże logopedzie zatrudnionemu w systemie oświaty, dokonać oceny postępów dzieci w terapii. Obowiązek przygotowania rocznej oceny efektywności terapii logopedycznej spoczywa na wszystkich logopedach zatrudnionych w placówkach oświatowych na podstawie ROZPORZĄDZENIENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Przygotowany przez nas arkusz jest prosty w użyciu, a co najważniejsze czytelny dla osób przeprowadzających kontrolę. W zestawie zamieszczony jest również przykładowy wzór uzupełnionej Oceny Efektywności Terapii Logopedycznej.

Arkusz Ocena Efektywności Terapii Logopedycznej SEMESTR II